Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Underground Infrastructure Service

งานก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน

บริการด้านงานวิศวกรรม งานก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินของงานระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระบบสายสื่อสารโทรคมนาคม และงานสำรวจท่อหรือระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ด้วยเครื่อง Ground Penetrating Radar ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ฟอสส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทในเครือฟอสส์ที่มีผลงาน และได้รับการตอบรับจากลูกค้าถึงศักยภาพในการทำงานเป็นอย่างดี

สำรวจ

 • เครื่องสำรวจดาวเทียม (GPS) จำนวน 2 เครื่อง
 • เครื่องสำรวจอุปสรรคใต้ดิน (GPR) จำนวน 2 เครื่อง
 • Software 3D
 • ทีมงานจำนวน 2 ทีม
 • การสำรวจ
 • ตัวอย่าง AUTOCAD
 • ภาพการสำรวจ 3D

เครื่องสำรวจดาวเทียม
(GPS)

เครื่องสำรวจอุปสรรคใต้ดิน (GPR)

ตัวอย่างการสำรวจหน้างาน

ตัวอย่าง
Autocad

ภาพการสำรวจ
3D

Boreplan

โปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนเจาะ โดยการใช้ข้อมูลที่รวบรวมในขั้นตอน ทำแผนที่เพื่อให้เกิดภาพกราฟิกที่จะสามารถมองเห็นและปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

ตัวอย่างการออกแบบ

ตัวอย่างอุปสรรค

การออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

วัสดุและอุปกรณ์

HDPE Main Supplier

Microduct Main Supplier 

ท่อ HDPE 3 Layers

โรงงานท่อและขนส่ง HDPE

ขนส่ง Microduct

ท่อ Microduct

เครื่องจักร HDD

 • VERMEER รุ่น D20 x 22

  จำนวน 2 เครื่อง

 • VERMEER รุ่น D23 x 30 S3

  จำนวน 3 เครื่อง

 • VERMEER รุ่น D36 x 50 S2

  จำนวน 2 เครื่อง

 • VERMEER รุ่น D40 x 55 S3

  จำนวน 1 เครื่อง

เครื่อง F5 และ Transmitter

น้ำยาสำหรับเครื่อง HDD

รูปตัวอย่างการทำงาน

ตัวอย่างการขุดเจาะ

น้ำยาสำหรับเครื่อง HDD

*คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียด

วิธีการทำงานโดยการเจาะ

วิธีการทำงานโดยการเจาะลากท่อใต้ดิน ไม่ต้องขุดเปิดหน้าดิน โดยใช้เครื่องจักร HDD (Horizontal Directional Drilling) เหมาะสำหรับงานท่อร้อยสายสื่อสาร สายโทรศัพท์ งานวางท่อก๊าซ งานวางท่อประปา วางท่อข้ามแม่น้ำ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการนั้นจำเป็นต้องทำการสํารวจบริเวณที่จะดำเนินการเจาะ และสำรวจใต้ดิน โดยเครื่อง GPR ( Ground Penetrating Radar ) ก่อนการเจาะเพื่อตรวจหาอุปสรรคใต้ดิน จากนั้นจึงกำหนดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร โดยปกติเครื่องจักรที่ทําการเจาะลากท่อโดยวิธี HDD นี้ จำเป็นต้องเว้นระยะพื้นที่ในการวางเครื่องจักร และตําแหน่งที่ทําการเจาะ ซึ่งคำนึงกับความลึกของบ่อดัน ขณะที่ทำการเจาะลากท่อจะมีตัวเครื่อง F5 และ Transmitter ซึ่งสามารถวัดระดับความลึกของการเจาะได้ถึง 30 เมตร

รายละเอียดวิธีการเจาะลอกท่อ

วิธีการทำงานโดยการเจาะลากท่อใต้ดิน ไม่ต้องขุดเปิดหน้าดิน โดยใช้เครื่องจักร HDD (Horizontal Directional Drilling) เหมาะสำหรับงานท่อร้อยสายสื่อสาร สายโทรศัพท์ งานวางท่อก๊าซ งานวางท่อประปา วางท่อข้ามแม่น้ำ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการนั้นจำเป็นต้องทำการสํารวจบริเวณที่จะดำเนินการเจาะ และสำรวจใต้ดิน โดยเครื่อง GPR ( Ground Penetrating Radar ) ก่อนการเจาะเพื่อตรวจหาอุปสรรคใต้ดิน จากนั้นจึงกำหนดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร โดยปกติเครื่องจักรที่ทําการเจาะลากท่อโดยวิธี HDD นี้ จำเป็นต้องเว้นระยะพื้นที่ในการวางเครื่องจักร และตําแหน่งที่ทําการเจาะ ซึ่งคำนึงกับความลึกของบ่อดัน ขณะที่ทำการเจาะลากท่อจะมีตัวเครื่อง F5 และ Transmitter ซึ่งสามารถวัดระดับความลึกของการเจาะได้ถึง 30 เมตร

เครื่องดูดโคลน

ยี่ห้อ

Vermeer

รุ่น

VX200-2600 6'' Vacuum 2600 Gallon จำนวน 2 คัน

ดำเนินงานแล้วเสร็จ

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม