Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

About Us

Business Performance

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการงานวางระบบโทรคมนาคม และงานระบบท่อใต้ดิน

ที่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่โครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย  ถึงแม้ว่าโครงการเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนมากเพียงใด ฟอสส์ก็สามารถตอบสนองการบริการได้เป็นอย่างดี ทั้งการวางระบบงาน การบริหารจัดการโครงการ และการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรคมนาคมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถส่งมอบโครงการต่างๆให้กับลูกค้าของเราได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการชั้นยอดในระดับสากล

การวางแผน

การสำรวจ

การออกแบบ

การก่อสร้าง

การติดตั้งอุปกรณ์

การบริหารโครงการในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ด้วยศักยภาพขององค์กร ความเชี่ยวชาญในระบบโทรคมนาคมของบุคลากร และการเลือกใช้เครื่องจักรอันทันสมัย ผนวกเข้าด้วยกัน จึงส่งผลให้ ฟอสส์ มีศักยภาพและขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การสำรวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ และ การบริหารจัดการโครงการครบวงจร ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ในด้านความรับผิดชอบ และความความซื่อสัตย์นั้น ฟอสส์ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรด้านงานวางระบบโทรคมนาคมที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยผลงานโครงการต่างๆ อันเป็นที่ประจักษ์ประกอบกับการส่งมอบงานที่ได้มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดทำให้เราเป็นหนึ่งในองค์กรด้านงานวางระบบโทรคมนาคมที่ได้รับความเชื่อมั่น และชื่นชมตลอดมา 

” การบริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และผลงานที่มีคุณภาพ การบริการที่ดีเยี่ยม ภายในระยะเวลาที่กำหนด “

Business Profile

กว่า 2 ทศวรรษแห่งการก้าวเดินในเส้นทางธุรกิจอันมั่นคงของเรา

2544

เริ่มการก่อตั้ง บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้านงานวางระบบโทรคมนาคมอย่างครบวงจร

2547

บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 60 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินการสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต

2559

ได้ทำการจัดตั้ง บริษัท ฟอสส์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อรองรับการดำเนินการในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 5 ล้านบาท

2562

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง จากสำนัก กสทช เลขที่ 3ก/62/002 (ใบอนุญาติประเภทที่ 3)

Look Beyond

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด (Foss)

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทางด้านการรับส่งข้อมูลพร้อมสามารถต่อยอดระบบโทรคมนาคมที่มีความสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับระบบ smart city ได้ในอนาคต

Standard & Certificate

รางวัลและเกียรติประวัติที่เราภูมิใจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานนำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้พึงพอใจ โดยการดำเนินการของฟอสส์นั้นต่างถูกดำเนินการอยู่ภายใต้พื้นฐานของมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ฟอสส์ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในด้านการบริการและการบริหารงานจากหน่วยงานต่างๆมากมาย