Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Smart City Platform

ธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคม

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด

นอกจากธุรกิจเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯแล้ว เรายังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลข้อมูลความเร็วสูง และระบบโทรคมนาคมเพื่อร่วมเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนระบบควบคุมต่างๆในเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองดังกล่าว เราได้พัฒนาประสิทธิภาพของระบบต่างๆ โดยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาที่พบ ทำให้สามารถใช้งานพื้นที่ดังกล่าวอย่างหลากหลาย ประหยัดเวลา สะดวก ปลอดภัย บริษัทฯได้จัดเตรียม พัฒนา และบูรณาการระบบ IOT ของเราเพื่อให้เหมาะกับชีวิตในเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบควบคุมจากส่วนกลาง ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมอยู่ในพื้นที่ซึ่งบริษัทรับผิดชอบดูแล โดยมีเป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองในสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในโลกที่อินเตอร์เน็ตอยู่ในทุกสิ่ง แพล็ตฟอร์มเมืองอัจฉริยะจะแทรกซึมอยู่ที่ระดับองค์กร

แพล็ตฟอร์มเหล่านี้ทำหน้าที่หลายฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามสถานะระยะไกล การบริหารจัดการประสิทธิภาพ ตลอดจนการตัดสินใจและ/หรือการนำเสนอข้อมูลต่างๆ การทำงานของแพล็ตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ มีอย่างน้อยดังต่อไปนี้

Visualization

Application enablement

Data management

The platform may also include

• Cybersecurity
• Device management
• Network management
• Application development
• Analytics
• GIS
• Mobility
• Reporting
• Simulation
• Back office, and more…

ระบบจัดการขยะมูลฝอย

เครื่อง Reverse Vending Machines (RVM) นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาประยุกต์เพื่อระบุประเภท คัดแยก เก็บ และนำบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยอัตโนมัติ

การติดตามตำแหน่งอัจฉริยะด้วยคิวอาร์โค้ดรุ่นใหม่

ไม่จำกัดระยะ: มากถึง 100 เท่าของขนาดโค้ด
สแกนได้หลากหลายโค้ด: ผู้ใช้สามารถสแกนได้หลายโค้ดพร้อมกัน
เร็วขึ้น: ทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สุด
ทนทาน: ระบบการส่องสว่างและมุมการสแกนที่กว้าง
รับสื่อได้หลากหลาย: รองรับทั้งสื่อแบบพิมพ์และแบบดิจิตอล
ใช้แอพลิเคชั่นของคุณได้: ใส่ APIs ลงไปในแอพลิเคชั่นและระบบจัดการสื่อของคุณ
ปฏิสัมพันธ์ได้: เนื้อหาและแคมเปญประชาสัมพันธ์แบบใดก็ได้ ออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
วัดได้: ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและเครื่องมือในการรายงานเนื้อหา
ลักษณะ: โค้ดสีสันสดใส สามารถออกแบบให้เข้ากับแบรนด์หรือรูปทรงตามที่ต้องการ

ระบบควมคุมการจอดรถยนต์

คิวอาร์โค้ดรุ่นใหม่

ด้วยคิวอาร์โค้ดรุ่นใหม่ เรามอบประสบการณ์น่าตื่นเต้น โดยผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกจริงได้ คิวอาร์โค้ดแบบนี้ต่างจากรุ่นเก่าเพราะเครื่องของผู้ใช้จะสามารถอ่านได้จากระยะใดก็ได้ ผ่านสื่อใดก็ได้ ผู้ใช้สามารถถ่ายคิวอาร์โค้ดได้จากสื่อที่เสนอ NGN QR code marker เพื่อรับประสบการณ์และเนื้อหาที่อัดเเน่นไปด้วยความรู้น่าสนใจหรือที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยได้

เทคโนโลยีเออาร์เพื่อนักท่องเที่ยว

ใช้เทคโนโลยีเออาร์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยออกแบบสิ่งสมมติภายในสิ่งเเวดล้อมจริง ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม