Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Smart City Infrastructure

ธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคม

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด

ที่ฟอสส์ เราเข้าใจว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคมจำเป็นทั้งต่อการพัฒนาและต่อชีวิตของผู้คน ดังนั้น เราจึงใส่ใจเรื่องการพัฒนา ออกแบบ ตลอดจนคัดเลือกวิธีการวางระบบโครงสร้างของโทรคมนาคมต่างๆในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่จัดระเบียบสายและเสาไฟเพื่อภูมิทัศน์ที่เรียบร้อยสวยงาม แต่ยังเอื้อประโยชน์อื่นๆ เช่น การลดอุบัติเหตุ และลดการลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรอย่างซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น เพราะเรามีแนวคิดเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด เราจะให้ความร่วมมือตลอดจนผลักดันแนวคิดดังกล่าวในฐานะพันธมิตรของเมืองอัจฉริยะ โดยแบ่งปันประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านวิศวกรรมและงานโทรคมนาคมของเรา ด้วยปณิธานว่าเราจะสร้างเครือข่ายที่ดีที่สุดให้สังคม

CITY UNDERGROUND DUCT & SERVICE

Access Service

การให้บริการสาย fiber จากจุดต่อเชื่อม (Terminate point)ไปจนถึงสถานที่ของลูกค้า (Customer)

Dark Fibre Service

การให้บริการสาย fiber เชื่อโยงในเครือข่าย จาก สถานที่ ต้นทางไปที่สถานีปลายทาง

Microduct service

การให้บริการสาย เช่าท่อ Microtube จากเครือข่าย สาย Microduct ในท่อใต้ดิน เพื่อให้ Mobile Operator, IPS ที่ต้องการเช่าท่อสำหรับการให้บริการในปริมาณมาก  (High Capacity demand)

5G Technology Comparison

Technology Sample download speed (Megabits download per second) Download Beyonce album Download full movie (High quality)
3G 2 Mbps 7 minutes 100 minutes
4G 12 Mbps 67 seconds 17 minutes
5G 100 Mbps 8 minutes 2 minutes

Smart pole Solution

Anemometer
Rain gauge
Wind Direction Vane
Light Sensor
Gate way & Sensor server
1 Monotoring Center
2 Internet
3 Mobile Device

Environmental air pollution detection
Toxic Gas Detector
Water Level

เนื่องจาก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไม่หยุดยั้งความต้องการการใช้งาน internet ความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี 5G ทำให้ ความต้องการในการติดตั้ง Smart pole ในเขตเมือง มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ฟอสส์ ขอนำเสนอ Foss smart pole Solution เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ลูกค้า โดยใช้หลักการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยขน์สูงสุด
และ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ใน smart city ป้องกันการลงทุนซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและ สามารถบริหารจัดการได้ อย่างสมบูรณ์

Smart City System Integration

Smart City System Architecture

Customer Paint Point

City's Paint Point : Tangle Cable

Solution

โครงการจัดการโครงสร้างย้ายสายไฟลงไปใต้ดินจะทำให้เมืองอัจฉริยะได้รับประโยชน์ ทั้งในแง่ความสวยงามและความสะดวกและปลอดภัย

Business Term

ฟอสส์ยินดีเป็นที่ปรึกษาและร่วมพูดคุยและร่วมมือกับเมืองอัจฉริยะเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม